Çalışma Ekonomisi
Ders Kodu AKTS
Toplu Pazarlık Ekonomisi CEK 461 5
Türkiye’de İstihdam Politikaları CEK 463 5
Çalışma Hayatında Kadın CEK 252 5
İş Piyasaları Analizi CEK 351 5
Türkiye’de Kalkınma ve İstihdam CEK 361 5
İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Gruplar CEK 364 5
Toplam 30
Endüstri İlişkileri
Ders Kodu AKTS
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri CEK 373 5
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma İlişkileri CEK 254 5
Çalışma İlişkileri ve Sanat CEK 365 5
Karşılaştırmalı Çalışma İlişkileri CEK 366 5
Çalışma İlişkileri Tarihi CEK 487 5
Toplam 25
Sosyal Politika
Ders Kodu AKTS
Engelliler Politikası CEK 457 5
Uluslar Arası Göç ve Sorunları CEK 465 5
Ab Sosyal Politika CEK 483 5
Sivil Toplum ve Sosyal Politika CEK 485 5
Uluslararası Sosyal Politika CEK 258 5
Uluslararası Finans Kurumları ve Sosyal Politika CEK 355 5
Sosyal Hizmetler ve Bakım CEK 363 5
Ab´de Sosyal Diyalog CEK 352 5
Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Politikaları CEK 360 5
Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika CEK 376 5
Medeniyetler ve Sosyal Siyaset CEK 469 5
Toplam 55
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ders Kodu AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Sist. (Ohsas 18001) CEK 471 5
Meslek Hastalıkları CEK 477 5
Çalışma Hayatının Denetimi CEK 262 5
Çalışma Hayatında Ergonomi CEK 256 5
İş Yerlerinde Temel İlk Yardım ve Aciller CEK 260 5
Toplam 25
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu AKTS
Küreselleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi CEK 453 5
Uygulamalı İş Hukuku CEK 467 5
Endüstriyel Demokrasi CEK 354 5
Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi CEK 358 5
Çalışma Hayatında Verimlilik CEK 368 5
Kişisel Başarı Teknikleri CEK 459 5
Çalışma Hayatında Kariyer Yönetimi CEK 357 5
Toplam 35

İlgi Alanı