Yerleşke SAÜ Esentepe Kampüsü
Bölüm Özel Koşulları
Hazırlık, Yabancı Dil İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
Akreditasyon
Değişim Programları
ERASMUS

Öğrenim Hareketliliği;

Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Staj Hareketliliği;

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. "Staj", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Erasmus+ Programı hakkında daha detaylı bilgiye koordinatörlüğümüz https://erasmus.sakarya.edu.tr/ adresinden erişilebilir.

FARABİ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Ancak, 2010 yılında öğretim üyelerinin hareketliliği kapsam dışına alınmıştır. Farabi Değişim Programı, öğrenci bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında ülkemizde mevcut Farabi Protokolü mevcut bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine hibe desteği alarak devam etmelerini sağlar. Programa dair tüm bilgilendirme duyuru ve haberler https://farabi.sakarya.edu.tr/ web sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

MEVLANA

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programın bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; gelen öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan karşılıklı olarak faydalanabilirler. Programa katılacak giden/gelen öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak hibe ödemelerinin tutarları her yıl değişim göstermektedir. Programa dair tüm bilgilendirme duyuru ve haberler https://mevlana.sakarya.edu.tr/ web sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

FREE MOVER

Erasmus veya Mevlana gibi maddi desteği olan eğitim hareketliliği programları dışında, öğrencilerin kendi imkanları ile eğitim aldıkları serbest dolaşım modelidir. Öğrencinin kişisel istek ve talebi ile giderleri öğrenciye ait yurtdışında mevcut bir yükseköğrenim kurumunda 1 ve/veya 2 yarıyıl süre ile denkliği bulunan programda öğrenim görme imkanı sağlamaktadır. Aynı haklar yurtdışından üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için de mümkün olup; öğrenim ücreti her yıl belirlenen tutar üzerinden tahsil edilmektedir. Programa dair tüm bilgilendirme duyuru ve haberler https://disiliskiler.sakarya.edu.tr/ web sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Staj Zorunlu
Mesleki Uygulama 7+1 Eğitim Modeli Kapsamında Dönemlik Staj/Mesleki Uygulama/ İsteğe bağlı Yaz Stajı Bulunmaktadır
Dikey Geçiş Sınavı Üniversitemize Dikey Geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler 5.yarıyıldan öğrenimlerine başlarlar. Daha önce almış oldukları derslere göre muafiyetleri yapılır.